Mertis Consulting

Audyt sprzedaży dewelopera

Optymalizacja procesów sprzedaży i obsługi klienta w dziale handlowym firmy deweloperskiej

Sposób obsługi klienta w dziale sprzedaży deweloperskiej jest często wypadkową różnych czynników. Wypracowane schematy i stare nawyki handlowców nie zawsze są skuteczne na dynamicznie zmieniającym się rynku. Aby podnieść efektywność pracy działu sprzedaży dewelopera, prowadzimy audyt i analizujemy zachodzące procesy. Na koniec optymalizujemy je lub w razie potrzeby projektujemy nowe.

Oczami klienta kupującego

Audyt zewnętrzny realizowany jest w formie działań typu “mystery shopping”. Audytor kontaktuje się działem sprzedaży i wchodząc w rolę klienta realizuje zakup mieszkania wg ustalonego z inwestorem scenariusza. Zadaniem konsultanta w tym scenariuszu jest sprawdzenie na ile procesy sprzedażowe dewelopera spełniają oczekiwania i standardy zakupowe klientów na rynku pierwotnym..

Niezależny i obiektywny konsultant

Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez konsultanta obserwującego pracę zespołu wewnątrz działu handlowego. Jego zadaniem jest analiza procesu sprzedaży z perspektywy handlowców i maksymalne dopasowanie go do oczekiwań klientów.

Raport z mapą drogową zmian

Wynikiem audytów jest raport z wnioskami nt działań sprzedażowych oraz analizą poszczególnych kroków w procesie wraz z planem wdrażania udoskonaleń w działaniu handlowców.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się jak możemy wesprzeć twój projekt deweloperski.
Odpowiemy Ci jaki jest potencjał do współpracy oraz ile na niej zyskasz.

Prześlij projekt do wyceny
Zamów analizę dla swojego projektu
Przykładowe fragmenty analizy